فهرست

انتصاب مشاور رئیس و سرپرست مدیریت امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی حکمی مهندس مصطفی اصغری را به عنوان مشاور رئیس و سرپرست مدیریت امور ایثارگران دانشگاه منصوب کرد. متن پیام بدین شرح می باشد:

جناب آقای مهندس مصطفی اصغری

احتراما، با عنایت به تعهد وتجارب ارزنده جنابعالی که از خیل فرزندان شاهد وایثارگر می باشید، به موجب این ابلاغ بعنوان مشاور رئیس وسرپرست مدیریت  امور ایثارگران دانشگاه منصوب می گردید.امید است با حسن تدبیر و بکار گیری کلیه ظرفیت ها وهماهنگی با دانشجویان وکارکنان شاهد وایثارگر در ارتقاء جایگاه این قشر معزز، موفق وموید باشید.

مندس مصطفی اصغری مشاور رئیس و سرپرست مدیریت امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بابل