فهرست

بلیط نیم بهاء سینما هنر و تجربه ویژه دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارکنان و دانشجویان دانشگاه می توانند از بلیط نیم بهاء سینما هنر و تجربه استفاده نمایند.

قابل ذکر است کارکنان دانشگاه و مراکز تابعه با ارائه کارت پرسنلی و یا معرفی نامه می توانند با دو همراه از تمامی سانس های اکران سینما هنر و تجربه به صورت نیم بهاء استفاده نمایند.

همچنین دانشجویان دانشگاه می توانند با ارائه کارت دانشجویی روزهای شنبه و سه شنبه از تمامی سانس ها و باقی روز های هفته از سانس ساعت ۱۵ و ۱۷ به صورت نیم بهاء استفاده نمایند.

گفتنی است دانشجویان به صورت گروهی با حداقل 50 نفر می توانند در هرسانسی از شبانه روز در هفته به صورت اختصاصی با هماهنگی قبلی از خدمات سینما استفاده نمایند.