فهرست

مطب سه دندانپزشک قلابی با مدرک جعلی در بابل پلمپ شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید مصطفی قاسم زاده معاون درمان دانشگاه از پلمب مطب سه دندانپزشک قلابی که با مدرک جعلی در بابل فعالیت می کردند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل،  دکتر سید مصطفی قاسم زاده معاون درمان دانشگاه از پلمب مطب سه دندانپزشک قلابی که با مدرک جعلی در بابل فعالیت می کردند خبر داد.

دکتر سید مصطفی قاسم زاده گفت: این سه نفر  دارای مدرک غیر پزشکی بودند که فعالیت غیر مجاز داشته اند.

وی افزود: این سه نفر که در خیابان کشاورز، منطقه موزیرج و خیابان نواب بابل مطب دندانپزشکی دایر کرده بودند، بیماران را ویزیت می کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت: با هماهنگی های بعمل آمده با دادستان عمومی و انقلاب بابل مطب این سه دندانپزشک قلابی پلمب  و افراد به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی ضمن تاکید بر عزم جدی دانشگاه علوم پزشکی بابل بر برخورد با افراد غیرمجاز در حوزه‌ی دندانپزشکی، پوست و زیبایی و طب سنتی از مردم خواست تا فریب تبلیغات غیرواقعی و اغواکننده‌ در این حوزه‌ها را نخورند.