فهرست

آیین تودیع ومعارفه سرپرست مدیریت امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، آیین تودیع و معارفه دکتر حسینی و مهندس اصغری سرپرست مدیریت امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر هاشمی مشاور رئیس دانشگاه و مدیر درمان، دکتر موسوی مشاور و رئیس دفتر رئیس دانشگاه وجمعی از خانواده شهدا مورخ ۲۲ مهرماه ۹۶ در دفتر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است از زحمات چند ساله دکتر حسینی تقدیر وتشکر به عمل آمد.