فهرست

ارائه خدمات كلينيك سيار در روستاى قلعه بند پى شرقى

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ارائه خدمات کلینیک سیار دندانپزشکی توسط کادر پزشکی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل و دکتر فرخی مشاور ریاست در امور مشارکت های اجتماعی مورخ ۹۶/۸/۲۳ در روستای قلعه بند پی شرقی انجام شد.

ارائه خدمات كلينيك سيار در روستاى قلعه بند پى شرقى