فهرست

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

مهلت ثبت نام در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تمديد شد.

دکترملک زاده رئیس هیأت اجرایی بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی گفت:

 با توجه به استقبال داوطلبین جهت شرکت در این دوره از جشنواره، مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ تمدید گردید. فرایند ثبت نام با عضویت در سامانه جشنواره رازی و ارسال آثار بصورت الکترونیکی انجام میگردد.
علاقمندان جهت ثبت نام مي توانند به آدرس الكترونيكی razi.hbi.ir    یا razifestival.ir  و یاrazi.research.ac.ir  مراجعه و نسبت به ارسال مدارك اقدام کنند.