فهرست

سامانه برگزاری آزمون های آنلاین دانشگاه علوم پزشکی بابل راه اندازی گردید

دکتر یمین فیروز مسئول بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه، از راه اندازی سامانه برگزاری آزمون آنلاین دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد.

از طریق این سامانه با آدرس http://azmoon.mubabol.ac.ir امکان برگزاری آزمون های مختلف ازجمه PMP، آزمون تستی، EMQs و آزمون های KF برای کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه فراهم شده است.

دکتر یمین فیروز تاکید کردند با توجه به فراهم شدن امکانات نرم افزاری نسبتا مناسب در حوزه آموزش مجازی، مانند Webinar، LMS  و این سامانه، انتظار می رود اعضای محترم هیات علمی دانشگاه از این فناوری ها، برای ارتقاء آموزش استفاده نمایند. البته با توجه به ضرورت وجود مکانی فیزیکی در دانشگاه برای برگزاری کلاس های آموزشی مرتبط و همچنین برگزازی آزمون های مجازی و تولید محتوای الکترونیک، نیاز است تلاش جدی تری در خصوص تکمیل پروژه مرکز آموزش مجازی دانشگاه(مستقر در دانشکده پیراپزشکی) صورت پذیرد.