فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی "مهارت های منتورینگ در اکوسیستم کارآفرینی با رویکرد تقاضا محوری حوزه سلامت"

کارگاه آموزشی "مهارت های منتورینگ در اکوسیستم کارآفرینی با رویکرد تقاضا محوری حوزه سلامت" با امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی علوم بالینی روز سه شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه ۹۷ ساعت ۱۱ الی ۱۴ در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت دراین کارگاه دعوت بعمل می آید.