فهرست

​​​​​​​توزیع غذا برای کارمندان فقط با کارت الکترونیکی غذا امکان پذیر است.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه، توزیع غذا برای کارمندان از سه شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه ۹۷ فقط با کارت الکترونیکی غذا امکان پذیر است.

گفتنی است: همکاران با مراجعه به دفتر فروش ژتون نسبت به دریافت کارت غذا اقدام نمایند.

قابل ذکر است: آدرس سایت مربوط به رزرو غذا و افزایش اعتبار http://yon.ir/iIxy8 می باشد.