فهرست

برگزاری دومین کارگاه ژورنال کلاب بالینی مبتنی بر شواهد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر رضا قدیمی از برگزاری دومین جلسه کارگاه ژورنال کلاب بالینی مبتنی بر شواهد در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه خبر داد.

دکتر قدیمی گفت: دومین جلسه کارگاه ژورنال کلاب بالینی مبتنی بر شواهد در روز یکشنبه مورخ ۱۴ بهمن با حضور ۳۵ نفر از اعضای هیات علمی بالینی، مدیران و کارشناسان  امور پژوهشی دانشگاه برگزار گردید.

وی افزود: در این کارگاه روندهای نوظهوری که در طول ۱۵-۱۰ سال اخیر در طراحی، تحلیلهای آماری و نگارش مقالات کارآزمایی بالینی در دنیا رخ داده است، مورد بحث قرار گرفت و متعاقب آن یک RCT paper، مورد ارزیابی نقادانه قرار گرفت.