فهرست

جذب پلیس افتخاری توسط فرماندهی نیروی انتظامی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت نیروی انسانی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بابل در نظر دارد در راستای تحقق اهداف سازمانی و جهت دهی ماموریت ها پلیس افتخاری جذب نماید.

قابل ذکر است مدارک لازم جهت ثبت نام ۶ قطعه عکس ۶*۳ ، تصویر صفحات کامل شناسنامه، کارت ملی ۳ سری، سابقه عضویت بسیج فعال، تصویر سوابق ایثارگری و معرفی نامه از یگان می باشد.

همچنین عرصه فعالیت در زمینه جذب، پلیس پیشگیری و کوپها، پلیس راهور، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، پلیس آگاهی، پلیس فنا و بهداشت و درمان ف.ا.ش.بابل می باشد.