فهرست

دندانپزشک قلابی در بابل به دام افتاد

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید مصطفی قاسم زاده معاون درمان دانشگاه از پملپ مطب دندانپزشک قلابی خبر داد.

دکتر قاسم زاده گفت: مطب دندانپزشک قلابی دارای مدرک غیر پزشکی و جعلی در  خیابان کشاورز بابل پلمب شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل اذعان داشت: با هماهنگی های بعمل آمده با دادستان عمومی و انقلاب بابل و دکتر علی نتاج کارشناس نظارت بر دندانپزشک معاونت درمان دانشگاه مطب این دندانپزشک قلابی پلمب و دندانپزشک قلابی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

دکتر قاسم زاده ضمن تاکید بر عزم جدی دانشگاه علوم پزشکی بابل در برخورد با افراد غیرمجاز در حوزه‌ی دندانپزشکی، پوست و زیبایی و طب سنتی از مردم تقاضا داشتند تا با تبلیغات غیر واقعی و  اغواکننده‌ در این حوزه‌ها فریب نخورند.