فهرست

اولین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی برگزار می‌شود

اولین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود.

این جشنواره از سوی کمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار خواهد شد و مهلت ارسال ایده‌ها تا ۱۵ اسفند ۹۷ خواهد بود.

حیطه‌های پذیرش ایده در اولین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی شامل: "برنامه ریزی درسی"، "یادگیری یاددهی"، ارزشیابی آموزشی"،"مشاوره و حمایت دانشجویی"،"آموزش مجازی"،"مدیریت و رهبری آموزشی" و "سایر موضوعات مرتبط با آموزش علوم پزشکی" است.
علاقه مندان جهت دریافت فایل راهنمای نحوه نگارش ایده نوآورانه و ثبت نام، به سایت رسمی جشنواره به آدرس http://SFIMED.ir مراجعه نمایند.