فهرست

تشکیل مجمع خیریه حامی در بیمارستان روحانی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجمع خیریه حامی با حضور دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، مسئولین، نیکوکاران و پزشکان شهرستان بابل مورخ ۲ آذرماه ۹۶ در بیمارستان آیت الله روحانی بابل تشکیل شد.