فهرست

رونمایی از فصلنامه توسعه مدیریت و منابع سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، فصلنامه توسعه مدیریت و منابع سلامت با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر حاجی احمدی معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه، دکتر مقدم نیا معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و جمعی از مدیران و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ ۹۶/۹/۴ درسالن شورا معاونت تحقیقات دانشگاه رونمایی شد.