فهرست

برگزاری دومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت مورخ ۸ لغایت ۹ آذرماه ۹۶ برگزار می شود

گفتنی است :  اهداف اصلی  و ویژه همایش ترویج و توسعه پژوهش های کاربردی در حوزه های اداری مالی نظام سلامت، تقویت و توسعه ارتباطات علمی و همکاری های بین دانشگاهی، توانمندسازی کارکنان غیر هیات علمی برای انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های اجرایی، استفاده بهینه از داده های حاصل از نظام ثبتی موجود در حوزه ­های اجرایی، احصاء پژوهش ­های انجام شده در حوزه­ های اجرایی نظام سلامت  (به شکل چکیده و مقاله کامل) و تقویت علمی فصلنامه توسعه مدیریت و منابع سلامت می باشد .