فهرست

نشست حجت الاسلام شیخی امام جمعه بخش لاله آباد و گنجی بخشدار لاله آباد با دکتر سید مظفر ربیعی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست حجت الاسلام شیخی امام جمعه بخش لاله آباد و گنجی بخشدار لاله آباد با دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت بررسی امکانات درمانی بخش لاله آباد در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد .