فهرست

رضایت امام جمعه بخش لاله آباد از خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، حجت الاسلام شیخی امام جمعه بخش لاله آباد طی نشستی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت بررسی امکانات درمانی بخش لاله آباد افزود: از ارائه خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل به مناطق مختلف شهرستان رضایت خواهیم داشت.

وی افزود ؛ یکی از کارهای بزرگ و شایسته در کشور که مورد اجراء قرار گرفت طرح تحول نظام سلامت می باشد که جامعه به خوبی از خدمات آن بهره مند شده و آثار مثبت این طرح در زندگی مردم به ویژه اقشار محروم و کم در آمد مشهود است.

امام جمعه بخش لاله آباد افزود: سلامت زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر جامعه است یقیناً جامعه بیمار نمی تواند نقشی در توسعه و پیشرفت کشور ایفاد کند چرا که کارهای  بزرگ توسط انسان سالم انجام می شود.

خوشبختانه کارهای بزرگی در حوزه سلامت در شهرستان بابل و بخش های مختلف  انجام شده است که همگی حاصل از تلاش کارکنان دانشگاه و رأس آن دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.