فهرست

برگزاری طرح روز بدون خودرو در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، طرح روز بدون خودرو در دانشگاه با شعار بگذاریم زمین نفس بکشد روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ در دانشگاه برگزار می شود.

گفتنی است این طرح طبق مصوبه شورای فرهنگی و به دستور ریاست دانشگاه بوده و ورود هرگونه خودرو به دانشگاه ممنوع می باشد.