فهرست

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با حملات زیستی در بیمارستان آیت الله روحانی(ره)

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه دوره آموزشی آشنایی با حملات زیستی همراه با امتیاز آموزشی روز پنج شنبه ۲۳ اسفند ۹۷ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح در سالن دکتر خالق نژاد بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) برگزار می نماید.

گفتنی است این دوره ویژه سرپرستاران، سوپروایزرها و مترونهای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل و واحدهای تابعه می باشد.