فهرست

برنامه زمان بندی اجرای آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D)

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، برنامه زمان بندی اجرای آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندان‌پزشکی اعلام شد.

این آزمون‌ها در طول ۳ روز در روزهای ۳،۴ و ۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.