فهرست

اطلاعيه ثبت نام آزمون پذيرش دستيار دوره های تكميلی تخصصی (فلوشيپ) سال ۱۴۰۰

ثبت نام از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۰ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی Sanjeshp.ir انجام خواهد شد.