فهرست

برگزاری دومین همایش ملی وچهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت ومنابع نظام سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت با حضور جمعی از روسای دانشگاه علوم پزشکی، مدیران وزارت بهداشت، معاونین و مدیران توسعه دانشگاه علوم پزشکی کشور مورخ ۸ آذر ۹۶ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در هتل میزبان بابلسر برگزار شد.