فهرست

دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در دومین همایش کشوری و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت ومنابع نظام سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در دومین همایش کشوری وچهارمین همایش دانشگاهی پژوهش و توسعه مدیریت ومنابع نظام سلامت اهداف همایش را اینطور بیان کرد:

ترویج و توسعه پژوهش های کاربردی در راستای موضوعات و یا مسائل مدیریتی و سازمانی، احصاء پژوهش های انجام شده در حوزه های اداری مالی دانشگاه به شکل چکیده، توانمندسازی کارکنان غیر هیات علمی برای انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌های اجرایی دانشگاه، استفاده بهینه از داده های حاصل از نظام ثبتی موجود در حوزه‌های اجرایی دانشگاه، ترویج و توسعه پژوهش های کاربردی در حوزه های اداری مالی دانشگاه، تقویت و توسعه ارتباطات علمی و همکاری های بین دانشگاهی در کلان منطقه ۱ اهداف اصلی همایش ،ترویج و توسعه پژوهش های کاربردی در حوزه های اداری و مالی دانشگاه تقویت و توسعه ارتباطات علمی و همکاری های پژوهشی بین اعضای هیئت علمی و مدیران و کارشناسان حوزه های اجرایی

سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در دومین همایش ملی وچهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ نقاط قوت همایش را توسعه دانش و مهارت انجام تحقیق و نحوه انتشار آن در بین تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارکنان غیر هیات علمی، ایجاد ذوق و شوق در بین همکاران و توسعه شادابی سازمانی، توسعه نوگرایی و ابطال فرهنگ روزمرگی در بین درصد قابل ملاحظه ای از همکاران، افزایش تدریجی همکارانی که وارد این عرصه می شوند، افزایش همکاری های سازمانی جهت ایجاد تسهیلات لازم برای همکاران علاقمند به فعالیت پژوهشی و حضور علمی در همایش دانست.

دکتر ربیعی با اشاره به اینکه؛ با مشارکت اعضای محترم کمیته علمی و اجرایی و سایر همکاران دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۱ و پیگیری های مستمر دبیرخانه همایش ۴۶۲ چکیده مقاله از طریق وب سایت به دبیرخانه همایش ارسال شد که ۶۰ مقاله به دلیل خارج از محورهای همایش یا ناقص بودن برگشت داده شده ۴۰۲ مقاله جهت داوری بین داوران محترم توزیع شد.