فهرست

استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مناطق محروم بندپی غربی بابل(خشرودپی)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،کلینیک سیار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مناطق محروم بندپی غربی بابل(خشرودپی) مستقر شد . گفتنی است : این خدمات در راستای طرح تحول نظام سلامت دهان ودندان بصورت رایگان ارائه می شود.