فهرست

نشست هم اندیشی مهندس نیازآذری نماینده مردم بابل درمجلس شورای اسلامی با دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

نشست هم اندیشی مهندس نیازآذری نماینده مردم بابل درمجلس شورای اسلامی با دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونین و مدیران دانشگاهی جهت بررسی وضعیت مراکز آموزشی، درمانی وبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ: ۹۶/۹/۱۴ در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه برگزار شد.