فهرست

اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ کارگاه آموزشی با عنوان ارتباط موثر با حضور دکتر عبدالرضا کردی، رئیس مرکز جهانی آموزش و پرورش خلاق در مالزی، جهت بهره مندی اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی بابل، یکشنبه ۱۲ آذر در سالن فرهنگ دانشکده پزشکی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه "دکتر عبدالایمان عمویی"، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، مطالبی را در راستای اهمیت ارتباط اساتید مشاور دانشگاه با دانشجویان بیان کرد.
در ادامه "دکتر عبدالرضا کردی" به عنوان مدرس این کارگاه آموزشی اذعان داشت که ارتباط، پیش شرط هر نوع آموزش موثر است و کیفیت زندگی را افزایش می دهد و بهترین راه تصحیح سوء تفاهم می باشد.

شایان ذکر است این کارگاه به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.