فهرست

تجلیل از دو محقق برتر دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، به مناسبت هفته پژوهش و در مراسمی با حضور مسئولین استانی از دکتر علی اکبر مقدم نیا و خانم دکتر مریم سید مجیدی از دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان پژوهشگر برتر استان تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل کسب این موفقیت را به جامعه دانشگاه علوم پزشکی بابل تبریک و برای همه اساتید، محققین، دانشجویان و کارکنان آرزوی موفقیت  میکند.