فهرست

مراکز جامع خدمات سلامت روستایی یکی از خدمات ارزشمند طرح تحول نظام سلامت می باشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در حاشیه بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پیچاکلا بخش لاله آباد عنوان کرد: ایجاد مراکز جامع خدمات سلامت روستایی یکی از خدمات ارزشمند طرح تحول نظام سلامت جهت دسترسی عادلانه مردم به خدمات جامع سلامت می باشد که موجبات خشنودی و رضایت مردم حاشیه شهرها را به همراه داشته است. ایشان در خصوص توسعه زیرساخت های لازم با اشاره به اینکه پروژه های بسیاری در سطح دانشگاه در حال اجرا می باشد گفت، علیرغم تمامی تنگناهای مالی تا کنون پیشرفت های خوبی در احداث پروژه های بهداشتی درمانی وجود داشته است و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد توسعه خدمات حوزه سلامت در شهرستان و منطقه باشیم.

گفتنی است مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پیچاکلا بخش لاله آباد بابل بیش از ۹ هزار نفر جمعیت بیش از ۳ هزار خانوار ۲۱ روستا و ۱۱ خانه بهداشت را تحت پوشش خود دارد.