فهرست

جلسه هم اندیشی و هماهنگی معاونت درمان و مراکز آموزشی درمانی تابعه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه هم اندیشی و هماهنگی معاونت درمان و مراکز آموزشی درمانی تابعه با حضور دکتر شروین شریف پور معاون درمان دانشگاه، دکتر سید عارف هاشمی مدیر درمان دانشگاه، رئیس و مدیران بیمارستانها با موضوع اقتصاد درمان، کاهش هزینه، افزایش درآمد، مشکلات، چالش ها و راهکارها مورخ ۹۶/۱۰/۵ در سالن کنفرانس بیمارستان آیت الله روحانی بابل برگزار شد.