فهرست

تجلیل از پژوهشگران برتر در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه از پژوهشگران و دانشجویان برتر دانشگاه تجلیل و تقدیر بعمل آوردند.

اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بابل سال ۱۳۹۶ بدین شرح می باشد:

پژوهشگران برتر:

۱. دکتر صدیقه اسماعیل زاده ۲. دکتر منصور بابائی ۳. دکتر محمدعلی جهانی ۴. دکتر محمدرضا حسنجانی روشن ۵. دکتر سیدرضا حسینی ۶. دکتر سینا حقانی فر ۷. دکتر فرزان خیرخواه ۸. دکتر مریم سیدمجیدی ۹. دکتر علی شبستانی منفرد ۱۰. دکتر مهدی رجب نیا ۱۱. دکتر عبدالایمان عموئی ۱۲. دکتر فاطمه غفاری ۱۳. دکتر محبوبه فرامرزی ۱۴. دکتر سمانه قره خانی ۱۵. دکتر سهراب کاظمی ۱۶. دکتر عمادالدین موعودی ۱۷. دکتر زهرا مولانا

پژوهشگر برتر بخش کارکنان ) آقای همت قلی نیا ، پژوهشگر برتر دانشجویی (آقای محمد زمانی )

پژوهشگران برتر منتخب پژوهشکده سلامت :

۱.دکتر معصومه بیانی ۲.دکتر محمد شیرمردی ۳.دکتر ریحانه معینی

داوران برتر : ۱.دکتر پیام سعادت ۲.دکتر پروانه میرانی ۳.دکتر محسن وکیلی ۴.دکتر آزاده هرندی

    فناور برتر دانشگاه: (رضوانه قاسم نژاد )

    مجلات منتخب:

۱)  مجله علمی – پژوهشی دانشگاه (سردبیر: دکتر یداله زاهدپاشا)

۲)  مجله انگلیسی IJMCM   (سردبیر: دکتر هاله اخوان نیاکی)

تجلیل از پژوهشگران برتر در دانشگاه علوم پزشکی بابل