فهرست

زمان انجام مصاحبه ثبت نام شدگان نیروی شرکتی مرد در رشته رادیولوژی

پیرو اطلاعیه قبلی این دانشگاه مبنی بر جذب نیروی شرکتی مرد در رشته رادیولوژی، افرادی که از تاریخ ۹۶/۹/۲۵ الی ۹۶/۹/۲۹ به دانشگاه مراجعه و تشکیل پرونده داده اند، می بایست جهت انجام مصاحبه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۹، ساعت ۱۱ صبح به معاونت توسعه دانشگاه مراجعه نمایند.

زمان انجام مصاحبه ثبت نام شدگان نیروی شرکتی مرد در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی در روز مصاحبه الزامی می باشد.

ضمنا زمان مصاحبه قابل تمدید نخواهد بود و عدم مراجعه داوطلبان به منزله انصراف خواهد بود..

شرایط شرکت در مصاحبه:

۱- حداکثر سن ۳۰ سال

۲- ترجیحا بومی شهرستان مورد تقاضا

۳- ترجیحا مدارک با مقطع کارشناسی رادیولوژی