فهرست

افزایش بی نظیر رکورد خدمات سلامت الکترونیک در دولت یازدهم

دکتر تارا مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در ششمین همایش مدیران فناوری اطلاعات که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حال برگزاری است عنوان کردند:

رکوردهای خدمات سلامت در دولت یازدهم از 3 میلیون به 48 میلیارد رکورد رسیده است که این حجم از رکورد در سطح بین الملل بی نظیر است.

رکوردهای خدمات سلامت در دولت یازدهم از 3 میلیون به 48 میلیارد رکورد رسیده است