فهرست

اطلاعیه برگزاری جشن هفته خوابگاه های دانشجویی

جشن هفته خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل در خوابگاه های برادران و خواهران دانشگاه برگزار خواهد شد.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جشن هفته خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل از تاریخ ۹۶/۲/۳۰ لغایت ۹۶/۳/۵ در خوابگاه های برادران و خواهران دانشگاه برگزار خواهد شد.