فهرست

معاینه رایگان بیماران به همت پزشکان متخصص و عمومی در بابل

دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی خبری افزود؛ طرح ۳۰ شب سی مسجد امسال از ششم خرداد ،شب اول ماه مبارک رمضان در شهرستان بابل به صورت آموزشی و درمانی در هشتمین سال اجرایی می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی خبری افزود؛طرح 30 شب سی مسجد امسال از ششم خرداد،شب اول ماه مبارک رمضان در شهرستان بابل به صورت آموزشی ودرمانی در هشتمین سال اجرایی می شود.

وی افزود؛ این طرح با همت بیش از ۳۰ پزشک متخصص ، عمومی،  دندانپزشک ، پرستار و ماما از شب اول ماه مبارک رمضان در  مساجد شهرستان بابل انجام خواهد شد.

دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: در این طرح با حضور متخصصان محترم قلب و عروق ، رماتولوژی، ریه، داخلی ، ارتوپدی، اطفال،عفونی، جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاری ادراری، مغز اعصاب، دندانپزشک در شهرستان بابل و بابلسر با حضور در مساجد بیماران را به صورت رایگان ویزیت می کنند .