فهرست

آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستان بابل

هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۳۰ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه کادر پزشکی مشمول ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی میرساند:
هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۳۰ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
لذا متقاضیان ثبت نام در هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل میتوانند از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۳/۲۰ در ساعات اداری با در دست داشتن مدارک ذیل به سازمان نظام پزشکی شهرستان بابل به آدرس بابل-کمربندی شرقی –بوستان ۱۷ مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبین در هییت مدیره:

۱-فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات دونسخه)
۲-تصویر کارت ملی
۳-  شش قطعه عکس ۴*۳ 
4-تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده باشد.
5-تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت هییت مدیره سازمان نظام پزشکی
6-تائیدیه ۳ سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی

هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات هییت مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل