فهرست

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا(س) در تاریخ ۹۶/۳/۳ راس ساعت ۱۱:۳۰ در دفتر پژوهشکده سلامت مرکز با حضور اعضای اصلی شورای پژوهشی و برخی ازمهمانان برگزار گردید.

 در این جلسه  بررسی برخی  از پایان نامه  های دوره دستیاری زنان و زایمان و برخی از اصلاحات طرح ها  توسط اعضای محترم  شورا و داوران گرامی صورت پذیرفت.

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)

 جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)