فهرست

برگزاری طرح سی شب سی مسجد در بیست و سومین شب ماه رمضان مصادف با ۲۸ خرداد در مسجد مهدیه باقر تنگه

اجرای طرح سی شب سی مسجد اعزام گروه پزشکی تخصصی وعمومی (آموزشی و درمانی) جهت ویزیت رایگان به مساجد شهرستان بابل در شب های ماه مبارک رمضان

ادامه برگزاری طرح سی شب سی مسجد در بیست و سومین شب ماه رمضان مصادف با ۲۸ خرداد در مسجد مهدیه باقر تنگه با حضور پزشکان، پرستاران و ماما ها

اسامی پزشکان در شب بیست و سوم ماه رمضان :

پزشک متخصص عفونی خانم دکتر اخلاقی، پزشک  متخصص  اورژانس آقای دکتر سید عادل حسینی، پزشک متخصص مغز و اعصاب آقای دکتر ولی زاده