فهرست

برگزاری طرح سی شب سی مسجد در بیست و چهارمین شب ماه رمضان مصادف با ۲۹ خرداد در مساجد بابل و بابلسر

اجرای طرح سی شب سی مسجد اعزام گروه پزشکی تخصصی وعمومی (آموزشی و درمانی) جهت ویزیت رایگان به مساجد شهرستان بابل و بابلسر در شب های ماه مبارک رمضان

ادامه برگزاری طرح سی شب سی مسجد در بیست و چهارمین شب ماه رمضان مصادف با ۲۹ خرداد در مساجد امام سجاد (ع) میان دشت بابلسر و مهدیه روستای منصورکنده بابل با حضور پزشکان، پرستاران و ماما ها

اسامی پزشکان حاضر در مسجد امام سجاد(ع) میان دشت بابلسر در شب بیست و چهارم ماه رمضان :

پزشک عمومی آقای ناصر ابراهیم زاده، پزشک متخصص عفونی آقای دکتر بابک یگانه، پزشک متخصص اطفال آقای دکتر آقاجانی، پزشک متخصص زنان خانم دکتر شریفی

 

اسامی پزشکان حاضر در مهدیه روستای منصورکنده بابل در شب بیست و چهارم ماه رمضان :

پزشک متخصص مغزو اعصاب آقای دکتر علیزاده، پزشک متخصص عفونی آقای دکتر ساتری