فهرست

گردهمایی فعالین فرهنگی تشکل ها وکانون های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، همزمان با ۲۵ روز از ماه مبارک رمضان، سومین گردهمایی فعالین فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل و اختتامیه دانشگاهی جشنواره قرآن و عترت(ع) باحضور دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکترعمویی معاون فرهنگی و دانشجویی و جمعی از اساتید و دانشجویان و کارکنان این دانشگاه برگزار شد.

گردهمایی فعالین فرهنگی تشکل ها وکانون های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل

گردهمایی فعالین فرهنگی تشکل ها وکانون های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل