فهرست

خط قرمز ما ارائه خدمت مناسب به مردم و محافظت مالی از بیماران است

دکتر حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت گفت: ما به مردم اطمینان می دهیم که خدمت گذارانشان همچون گذشته از دستاوردهای طرح تحول سلامت پاسداری خواهند کرد.

به گزارش وبدا، دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت در خصوص موضوع مشکلات مالی در بیمارستانهای دولتی یکی از استانها گفت: خدمت رسانی به مردم عزیز و بیماران محترم در مراکز دولتی و بیمارستان های وزارت بهداشت کمافی السابق انجام می شود و مدیران وزارت بهداشت و کارکنان خدوم اعم از پزشکان و پرستاران در همه شهرهای کشور به رغم مشکلات مالی و محدودیت های موجود بدون کم و کاست، به حمایت از مردم و خدمت رسانی به آنها ادامه می دهند.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه گفت: تهیه هر نوع دارو و ملزومات پزشکی به عهده بیمارستان هاست گرچه بیمه ها در پرداخت ها تاخیر قابل توجهی دارند و شرکت های تامین کننده دارو و سایر ملزومات پزشکی بیمارستان ها را تحت فشار قرار داده اند ولی با فداکاری و ایثاری که در سیستم وجود دارد، روند خدمت رسانی در حال انجام است.

دکتر حریرچی گفت: خط قرمز ما ارائه خدمت مناسب به مردم و محافظت مالی از بیماران است و حتی در یک مورد هم اجازه نخواهیم داد تاخیری در ارائه خدمت به بیماران اورژانسی و غیراورژانسی ایجاد شود.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: در مواردی که مشکلات در بعضی از مراکز شدت بیشتری پیدا می کند هیات های کارشناسی و مدیریتی از ستاد وزارت بهداشت اعزام می شوند و ضمن بررسی، مشکل را حل می کنند.
دکتر حریرچی در پایان افزود: ما به مردم اطمینان می دهیم که خدمت گذارانشان کمافی السابق از دستاوردهای طرح تحول سلامت پاسداری خواهند کرد.