فهرست

انتصاب سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی دکتر محمود حاجی احمدی معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر ایمان جهانیان به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه منصوب شد.

متن پیام بدین شرح می باشد :

جناب آقای دکتر ایمان جهانیان

عضو هیات علمی دانشگاه

نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی ، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت و ردیف حقوقی، از تاریخ 12/4/96 به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه منصوب می گردید. تا با رعایت جوانب شرعی وقانونی ، نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید. امید است با توجه به حسن تدبیر وبه کار گرفتن تمامی ظرفیتها در انجام امورات موفق وموید باشید.

توفیق شما را در پیشبرد اهداف دانشگاه از درگاه ایزد منان خواستارم