فهرست

اولین روز نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت شهرستان بابل

بر اساس برنامه ريزي وزارت بهداشت، نمايشگاه‌هايي با عنوان پويايي، بالندگي و جواني جمعيت در سراسر کشور و همزمان در شهرستان بابل از روز ۱۷ تیر ماه آغاز بکار کرد.

اولین روز نمایشگاه پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت شهرستان بابل توسط معاونت بهداشتی مورخ ۱۷ تیر۹۶ در محل پیاده راه آیت‌اله سعیدی بابل جنب مجتمع عطرزیستان برگزار شد.
نمایشگاه تا ۲۰ تیر ۹۶ هر روز ساعت: ۱۲-۹ و ۲۲-۱۸ در محل فوق دایر می باشد.

 

اولین روز نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت شهرستان بابل