فهرست

دومین روز نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت شهرستان بابل

بر اساس برنامه ريزي وزارت بهداشت، نمايشگاه‌هايي با عنوان پويايي، بالندگي و جواني جمعيت در سراسر کشور و همزمان در شهرستان بابل از روز ۱۷ تیر ماه آغاز بکار کرد.

دومین روز نمایشگاه پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت شهرستان بابل توسط معاونت بهداشتی مورخ ۱۸ تیر۹۶ در محل پیاده راه آیت‌اله سعیدی بابل جنب مجتمع عطر زیستان برگزار شد.
نمایشگاه تا ۲۰ تیر ۹۶ هر روز ساعت:  ۱۲:۳۰-۹ و ۲۲-۱۸ در محل فوق دایر می باشد.

نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت شهرستان بابل