فهرست

اعزام تیم قرآنی دانشگاه علوم پزشکی بابل به جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اعزام تیم قرآنی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل به مرحله کشوری بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

به گزارش مفدا بابل اعضای تیم اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت شرکت در مرحله کشوری بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی به شهر شیراز اعزام شدند. لازم به ذکر است مسابقات قرآنی ۲۵ لغایت ۲۸ تیر ماه و با حضور برگزیدگان قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

اعزام تیم قرآنی دانشگاه علوم پزشکی بابل به جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور