فهرست

مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر

مراسم هفته پژوهش به منظور تجلیل از پژوهشگران برتر، همراه با افتتاح پژوهشکده سلامت برگزار می گردد...

مراسم هفته پژوهش به منظور تجلیل از پژوهشگران برتر، همراه با افتتاح پژوهشکده سلامت توسط رییس محترم دانشگاه 9 دی ماه 93 ساعت 10 الی 12 - سالن همایش امام علی (ع) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می گردد. بدینوسیله از همه اساتید محترم و پژوهشگران دانشگاه جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل می آید.