فهرست

درخشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

دانشگاه علوم پزشکی بابل در بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دو حوزه مجلات علمی-پژوهشی و محققان جوان حائز رتبه برتر کشوری گردید

دانشگاه علوم پزشکی بابل در بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دو حوزه مجلات علمی-پژوهشی و محققان جوان حائز رتبه برتر کشور گردید. در این حشنواره که در تاریخ 22 دی ماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار گردید با توجه به کسب رتبه اول مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از بین نشریات فارسی علوم پزشکی کشور، جناب آقای دکتر یداله زاهد پاشا سردبیر نشریه تندیس و لوح تقدیر خود را از دکتر نهاوندیان رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری ایران و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت دریافت نمود. همچنین جناب آقای دکتر آرش پورستار از مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی، که با مقاله برگزیده خود با عنوان زاویه بهینه قرارگیری ایمپلنت کامی به روش آنالیز اجزای محدود بعنوان محقق جوان در گروه علوم دندانپزشکی برگزیده شد تندیس و لوح تقدیر خود را از جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان دریافت کردند. بدینوسیله کسب این افتخار ارزشمند را به همکاران، پژوهشگران و مسئولان محترم دانشگاه تبریک عرض می نمائیم.