فهرست

سخنان به یاد ماندنی دکتر خالق نژاد در چگونگی تاسیس دانشکده پزشکی بابل

پاسداشت مقام زنده یاد آیت الله روحانی وتجلیل از خدمات دکتر احمد خالق نژاد در جشنواره دانشکده پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر جان محمدی دبیر جشنواره سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی ضمن خیر مقدم به همه مهمانان به فعالیت دانشکده پزشکی از بدو تاسیس تا حال را به صورت مختصر ارائه گزارش نمودند.وی با اشاره به اینکه فعالیت آموزشی دانشکده پزشکی بابل به عنوان اولین دانشکده پزشکی خطه شمال کشور در بهمن 1364 با نیروی انسانی ،تجهیزاتی ،ساختاری و فضای فیزیکی محدود ،در باغ مصفای قصر شاه شروع گردید . با الطاف پروردگار ،حمایت مردم و مسئولین وقت ،مخصوصاً زعامت و عنایت خاص آیت الله روحانی و مدیریت داهیانه معمارش استاد فرهمند دکتر احمد خالق نژاد طبری و تلاش بی امان پویندگان راهشان توانست در زمره دانشکده های پزشکی شاخص کشور قلمداد گردد . وی افزود: اهداف این مراسم پاسداشت مقام زنده یاد آیت اله روحانی،تجلیل ازخدمات دکتراحمد خالق نژاد طبری به عنوان بنیانگذار دانشکده پزشکی،ترسیم سیر تکامل وجایگاه دانشکده پزشکی درعرصه ملی وبین المللی،معرفی دست آوردها وتوانمندی های دانشکده پزشکی وتقدیر از افراد تاثیرگذار،زمینه سازی جهت تشکیل انجمن فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی،گرامیداشت یاد وخاطره همراهان اعم ازشهدا ودرگذشتگان دانشکده پزشکی می باشد . وی همچنین در پایان از همه مهمانان حاضر در مراسم وکسانی که در برگزاری این همایش یاری نمودند تقدیر وتشکر نمود.