فهرست

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی 25 مهرماه 1394

کتابخانه مرکزی دانشگاه با مساعدت معاونت تحقیقات و فناوری و همکاری شرکت فرآیدا اولین کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی را با عنوان« آشنایی با منابع الکترونیک دانشگاه با معرفی کاربردی پایگاههای اطلاعاتی Scopus, Sciencedirect و mendeley برگزار می نماید.

کتابخانه مرکزی دانشگاه با مساعدت معاونت تحقیقات و فناوری و همکاری شرکت فرآیدا اولین کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی را با عنوان« آشنایی با منابع الکترونیک دانشگاه با معرفی کاربردی پایگاههای اطلاعاتی Scopus, Sciencedirect و mendeley برگزار می نماید. این کارگاه روز شنبه مورخ 25 مهرماه 1394 از ساعت 9 الی 13 در محل سالن همایش امام علی دانشگاه برگزار می گردد. از کلیه علاقمندان جهت شرکت در این کارگاه آموزشی دعوت بعمل می آید. برای کلیه شرکت کنندگان از سوی معاونت تحقیقات و فناوری گواهی معتبر صادر می گردد.