فهرست

دانشکده پرستاری رامسر برگزار می کند: پنجمین همایش سراسری بیماری های مزمن(2) با تأکید بر پیشگیری کنترل و ارتقاء کیفیت زندگی : نقش پرستار و مراقبین بهداشتی

دانشکده پرستاری رامسر برگزار می کند: پنجمین همایش سراسری بیماری های مزمن(2) با تأکید بر پیشگیری کنترل و ارتقاء کیفیت زندگی : نقش پرستار و مراقبین بهداشتی

پنجمین همایش سراسری دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر با عنوان بیماری های مزمن (2) با تاکید بر پیشگیری ،کنترل و ارتقای کیفیت زندگی:نقش پرستار و مراقبین بهداشتی بیماری و سلامتی، تندرستی و ناخوشی همیشه همراه انسان بوده است. ارتقاء کیفیت زندگی هدف نهایی تمامی افراد و سیاستمداران بهداشتی می باشد. افزایش طول عمر، امید به زندگی ، پیشرفت تکنولوژی، گسترش زندگی شهری و ... ما را با افزایش بیماری های مزمن مواجه ساخته است . با توجه به نقش پرستاران و دیگر اعضای تیم بهداشتی- درمانی در ارائه خدمات پیشگیری، درمانی، حمایتی ،تسکینی و ارتقاء کیفیت زندگی، دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر در نظر دارد با عنایت و لطف ایزد منان پنجمین همایش کشوری را با عنوان بیماری های مزمن (2) ، با تاکید بر پیشگیری، کنترل و ارتقاء کیفیت زندگی را در تاریخ21/2/95 لغایت 23/2/95 برگزار کند. حضور صاحبنظران، اساتید،پژوهشگران و علاقمندان را در این همایش ارج می نهیم. هدف همایش: ارائه یافته ها و نتایج جدیدترین تحقیقات و دستاوردهای علمی محور های مورد بحث همایش —- سالمندان و بیماری های مزمن - جنسیت و بیماری های مزمن - کودکان و بیماری های مزمن - عوامل خطرساز، راهکارهای پیشگیری و کنترل - راهکار های حمایتی- تسکینی - الگوهای رفتاری و روش های مقابله ای - آموزش و ارتباط - نقش تغذیه و ورزش - کیفیت زندگی و بیماری های مزمن - شبکه های اجتماعی: خانواده، اجتماع و سازمان های مردم نهاد (سمن) - اعتیاد و بیماری های مزمن جسمی - نقش تکنولوژی و فناوری اطلاعات - دهان و دندان و بیماری های مزمن - نقش پرستار و سایر مراقبین بهداشتی در کنترل، پیشگیری و ارتقاء کیفیت زندگی مهلت و نحوه ارسال مقاله: اساتید و پژوهشگران گرامی می توانند خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی خود را در 300 کلمه در برگه A4 تحت نرم افزار Word 2007 با فونت نازنین سایز 12 تایپ نموده و تا تاریخ 3/11/ 94 به آدرس Ramsarhamayesh5.mubabol.ac.ir ارسال نمایند. ( ارسال خلاصه مقالات به زبان انگلیسی به همراه خلاصه مقالات فارسی الزامی می باشد) شماره تماس 01155225151 خلاصه مقالات باید شامل مقدمه، اهداف، روش کار، یافته ها، بحث و نتیجه گیری وکلید واژه ها باشد. برای نوشتن خلاصه مقاله به نمونه موجود در سایت همایش مراجعه شود. در صورت پذیرش خلاصه مقاله تاریخ ارسال کامل مقاله متعاقبا اعلام خواهد شد. نشانی دبیرخانه همایش: رامسر خیابان مطهری دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) – دفتر پژوهش کد پستی 14141-46917 تلفن 01155225868